Om Nätverket

Nätverket ”Population Matters Sweden” är ett politiskt obundet nätverk för människor som vill uppmärksamma och informera om de negativa konsekvenserna av Jordens
överbefolkning och den kraftigt fortsatta befolkningsökningen. Nätverket vill även peka på åtgärder som bidrar till att lösa problemen.

Nätverket är med i ett europeiskt nätverk euASP . November 2022 var det en euasp konferens i Bryssel , se sidan om Samarbete.

Ett konkret mål för vårt svenska nätverk är att få svensk allmänhet medveten om problemen samt regering och riksdag att modifiera biståndspolitiken och göra begränsning av befolkningsökningen till ett övergripande mål i hjälpen till de utvecklingsländer som har behov av att stävja folkökningen.

Picture1

Vissa nationer har redan haft stora framgångar med familjeplanering (t.ex. Bangladesh, Sydkorea, Thailand). Dessa länder visar att det går att radikalt förbättra länders och världens framtidsutsikter genom kreativa program, informationskampanjer och åtgärder på frivillig basis.

Picture2

Dock finns det ännu många länder där befolkningen ökar snabbt på grund av höga födelsetal, högst är det redan tät-befolkade Niger med 7.0 och Somalia med 6.1 barn per kvinna och genomsnittet för alla länder i Sub-Sahara ligger på 4.8. I de flesta länder i Asien har fertiliteten minskat till under 2 men det fattiga Afghanistan har fortfarande 4.6. I Tanzania, som i alla år sedan 1961 varit Sveriges främsta biståndsmottagarland, har kvinnorna fortfarande i genomsnitt 4.9 barn.

I dessa länder kan Sveriges biståndsinsatser medverka till stora förbättringar genom riktade bidrag. T ex genom att göra preventivmedel lätt tillgängliga och billiga och därmed öka användningen, genom att undervisa flickor och kvinnor och därmed ändra de sociala normerna om stora familjer och stärka kvinnors självbestämmande. Sådana åtgärder kan ge familjerna en bättre ekonomi, minska folkökningen och ge alla människor en bättre framtid.

Vi som är med i nätverket är ett antal bekymrade medborgare. Många med lång och gedigen erfarenhet av arbete med jordens livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald samt generellt arbete med frågor rörande global utveckling. Många har under en längre tid varit medvetna om problemen med den pågående befolkningsökningen. Vi välkomnar även yngre nätverkare som inser att vi måste komma ut i media med information och data om hur befolkningsläget är samt få en seriös debatt kring vilka åtgärder som bör vidtas nationellt och globalt. Det skall inte vara tabubelagd att visa att det finns en stor fara i att för många människor på denna enda Jord konkurrerar om dess begränsade resurser.

Vill du vara med i nätverket Population Matters Sweden?

Det finns plats för många i nätverket. Det som förenar oss är att vi vill föra fram budskapet att det är viktigt/ nödvändigt att jordens befolkning inte fortsätter att öka. Redan nu har vi flera akuta, allvarliga problem på grund av överbefolkningen.

Kartan visar fertiliteten för olika länder., dvs antal barn per kvinna

Picture3

Är du intresserad av att arbeta ideellt i detta Nätverk, eller på annat sätt stödja det?

Skicka ett mail till Population-matters.sweden@telia.com och berätta vem du är, när du är född, om din bakgrund, och vad du arbetar (arbetad) med och vad som särskilt intresserar och engagerar dig. Lägg till namn och epost-adress så hör vi av oss.

Det finns nu även en Facebook-sida. https://www.facebook.com/Nätverket-Population-Matters-Sverige-103845434676939

Sveriges befolkning ökar

Även Sveriges befolkning har de senaste åren ökat och därmed ökar vårt ekologiska fotavtryck ännu mera. Prognosen som både SCB och FN ger för Sveriges befolkning visar att även en lagom tillväxt skulle innebära en ökning på 7.4%  från 2019 till 2030.  Problemen med befolkningstillväxt och därmed relaterade miljöproblem angår alltså i högsta grad även oss i Sverige.

Sverige prognos