Svenska artiklar om befolkningsproblematiken

(2008) Claes Berg ”Ekonomi för en trångbodd planet” SvD 2008-08-29  https://www.svd.se/ekonomi-for-en-trangbodd-planet.

(2010) Cecilia Boldemann, Magnus Henreksson, Stig-Olof Holm och John Tempel ”Med dagens födelsetal är vi snart 134.000 miljarder” DN Debatt 2010-03-14 https://www.dn.se/debatt/med-dagens-fodelsetal-ar-vi-snart-134000-miljarder/?forceScript=1&variantType=large

(2011) L. Szombatfalvy och A. Wijkman “Vi-maste-forsöka-begransa-befolkningsökningen” SvD 2011-10-27 https://www.svd.se/vi-maste-forsoka-begransa-befolkningsokningen

(2012)L. A. Boisen och K.-E. Norman “Jordens befolkning måste begränsas” SvD 2012-10-21 Replik https://www.svd.se/jordens-befolkning-maste-begransas

(2015) F. Götmark “Borde vi inte försöka bli färre” SvD 2015-11-16 https://www.svd.se/borde-vi-inte-forsoka-bli-lite-farre

(2015) F. Götmark ”Kraftig befolkningsökning ett hot mot klimat och fred” 2015-12-26 https://bioenv.gu.se/digitalAssets/1671/1671964_go–teborgsposten2015.pdf

(2015) K.-E. Norman, C. Wahren, L. Wedén och A. Wijkman “Rosling har fel om jordens befolkning” SvD 2015-10-14 https://www.svd.se/rosling-har-fel-om-jordens-befolkning

(2016) E. Olsson ”Borde vi skaffa färre barn för att rädda planeten?” KIT 2016-12-30 https://kit.se/2016/12/30/72997/borde-vi-skaffa-farre-barn-for-att-radda-planeten/

(2017) H. Lane “Humanitär kris eller befolkningskris?” MILJÖMAGASINET Nr 16, 2017-04-21 https://bioenv.gu.se/digitalAssets/1672/1672217_lane_2017_afrika.pdf

(2018) A.-M. Ljungberg ”Familjeplanering måste prioriteras för framtiden” ETC 2018-10-15 https://goteborg.etc.se/ledare/familjeplanering-maste-prioriteras-framtiden?fbclid=IwAR1_VXVb14CPhmgpJg6LCQqOU1chfLoPrTIL23MVGySm-PTYgNA1vniIsYw

(2018) B. Eriksson “Avskaffa barnbidragen för miljö och klimatets skull” DN 2018-06-18 https://www.dn.se/asikt/avskaffa-barnbidragen-for-miljon-och-klimatets-skull/

(2018) B. Forsman ” Kris i Befolkningsfrågan” SANS juli 2018 https://fritanke.se/kris-i-befolkningsfragan

(2018) F. Götmark, C. Boldemann, L.-G. Engfeldt, B. Eriksson, M. Henrekson, S. O. Holm, K.-E. Norman och C. Wahren “FN bör ha som mål att bromsa folkökningen” SvD 2018-07-21 https://www.svd.se/fn-bor-ha-som-mal-att-bromsa-folkokningen

(2018) F. Götmark, P. Cafaro, p. Derer, J. Dodson and C. Wahren “Miljöskäl talar för mer begränsad invandring” SvD 2018-03-16 https://www.svd.se/miljoskal-talar-for-mer-begransad-invandring

(2018) L. A. Boisen, L.-G. Engfeldt, B. Eriksson, L. M. Nilsson, K.-E. Norrman, E. Solbu och C. Wahren “Befolkningspolitik nödvändig för att rädda klimatet” DN 2018-08-26 slutreplik https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/befolkningspolitik-nodvandig-for-att-radda-klimatet/

(2018) L. Lithander “världens farligaste djur och elefanten i rummet” Göteborgs naturhistoriska Museum Årstryck 218, p53-67 https://overbefolkning.files.wordpress.com/2019/01/GNM-a%CC%8Arstryck-2018_Va%CC%88rldens-farligaste-djur-och-elefanten-i-rummet.pdf

(2018) Maria Gunther ”Befolkningspolitik nödvändig för att rädda klimatet” DN 2018-08-26 https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/befolkningspolitik-nodvandig-for-att-radda-klimatet/

(2019) A. Kolehmainen ”Flerbarnsskam. Är det nästa grej? KIT 2019-03-12 https://kit.se/2019/03/12/123759/flerbarnsskam-ar-det-nasta-grej/

(2019) Bergström, H. ”Befolkningstillväxten är klimatets ödesfråga” Dagens Industri 2019-02-03, https://www.di.se/debatt/befolkningstillvaxten-ar-klimatets-odesfraga/.

(2019) F. Götmark “en-aldrande-befolkning-ar-en-god-sak” Kvartal 2019-02-19 https://kvartal.se/artiklar/en-aldrande-befolkning-ar-en-god-sak/

(2019) F. Götmark och M. Andersson “Vilseledande när folkökningens effekter på klimatet utelämnas” DN 2019-09-28 https://www.dn.se/debatt/vilseledande-nar-folkokningens-effekter-pa-klimatet-utelamnas/

(2019) H. Kjöller ”Flygskam är bra för klimatet – men flerbarnsskam är bättre” DN 2019-02-25 https://www.dn.se/ledare/hanne-kjoller-flygskam-ar-bra-for-klimatet-men-flerbarnsskam-ar-battre/

(2019) I. Gerremo “Afrikas matförsörjning en gigantisk utmaning med snabb befolkningsökning” DN 2019-09-29 replik https://www.dn.se/debatt/repliker/afrikas-matforsorjning-en-gigantisk-utmaning-med-snabb-befolkningsokning/

(2019) L. A. Boisen “DN Åsikt. ”Föd bara ett barn för jordklotets skull” DN 2019-11-12 https://www.dn.se/asikt/fod-bara-ett-barn-for-jordklotets-skull/?forceScript=1&variantType=large

(2019) L. A. Boisen, L.-G. Engfeldt, B. Eriksson, L. M. Nilsson, K.-E. Norrman, E. Solbu och C. Wahren “Fortsatt-befolkningsokning-hot-mot-klimat-och-miljo” DN 2019-06-29 https://www.dn.se/debatt/fortsatt-befolkningsokning-hot-mot-klimat-och-miljo/

(2019) L. A. Boisen, L.-G. Engfeldt, B. Eriksson, L. M. Nilsson, K.-E. Norrman, E. Solbu och C. Wahren “Länder med kraftig befolkningsökning måste påminnas om sitt ansvar” DN 2019-06-19 https://www.dn.se/debatt/repliker/lander-med-kraftig-befolkningsokning-maste-paminnas-om-sitt-ansvar/

(2019) L. Johnsson “Färre barn det bästa för klimatet” DN 2019-11-12 https://www.dn.se/asikt/farre-barn-det-basta-for-klimatet/

(2019) M. Andersson och F. Götmark “Invandring behövs inte för att försörja en åldrande befolkning” GP 2019-06-16 https://www.gp.se/debatt/invandring-beh%C3%B6vs-inte-f%C3%B6r-att-f%C3%B6rs%C3%B6rja-en-%C3%A5ldrande-befolkning-1.15623481

(2019). Kolehmainen ”Måste vi föda fler barn för att klara vår åldrande befolkning?” KIT 16-04-2019. https://kit.se/2019/04/16/125024/maste-vi-foda-fler-barn-for-att-klara-var-aldrande-befolkning/

(2020) Eriksson, C. Berggren, U. Bergstrand, L. A. Boisen, J. Deinum, G. Delin, M. Henrekson, L. Jonsson, L. Lithander, R. Å. Norberg, K.-E. Norrman, E. Solbu, E. Stenborg, C. Wahren och L. Wedén ”Slopa flerbarnstillägg – för miljöns skull” SvD 2020-01-30 https://www.svd.se/slopa-flerbarnstillagg–for-miljons-skull

(2020) Eriksson, C. Berggren, U. Bergstrand, L. A. Boisen, J. Deinum, G. Delin, M. Henrekson, L. Jonsson, L. Lithander, R. Å. Norberg, K.-E. Norrman, E. Solbu, E. Stenborg, C. Wahren och L. Wedén slutreplik ”Även Sverige bör minska folkmängden” SvD 2020-02-11 https://www.svd.se/aven-sverige-bor-minska-folkmangden

(2020) I. Gerremo ”Hungern bör bekämpas med ett mer produktivt jordbruk i Afrika” FUF 2020-03-13  https://fuf.se/hungern-bor-bekampas-med-ett-mer-produktivt-jordbruk-i-afrika/

(2020) Leif Pettersson ”Svenska klimatdebatten missar målet” DN 2020-01-07 https://www.dn.se/asikt/svenska-klimatdebatten-missar-malet/

(2020) Ola Wong ”Sveriges 100 år av invandring” Kwartal 2020-01-30 https://kvartal.se/artiklar/sveriges-100-ar-av-invandring/

(2020) Sofia Eriksson ”Landet hoppas på färre barn: ”Två räcker”  GP 2020-02-14 https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/landet-hoppas-p%C3%A5-f%C3%A4rre-barn-tv%C3%A5-r%C3%A4cker-1.23983707

(2020)Johan Rockström ”Globaliseringen är inte fel – men BNP-hetsen är farlig” SvD 2020-05-23 https://www.svd.se/globaliseringen-ar-inte-fel–men-bnp-hetsen-ar-farlig

(2020) Malte Andersson et al.. ”Minskande Befolkning är inte problemet” DN 2020-08-01 https://www.dn.se/debatt/minskande-befolkning-ar-inte-problemet/

(2020) Malte Andersson et al.  SLUTREPLIK DN DEBATT 2/8. ”Nätverket Population Matters Sweden: Människors materiella behov kan inte trollas bort av aldrig så smarta IT-system och robotar” DN 2020-08-10. https://www.dn.se/debatt/manniskors-materiella-behov-kan-inte-trollas-bort/

(2020) Torbjörn Wikland ”Vi blir färre: Befolkningsminskningen går snabbare än vad FN tidigare kommit fram till. I boken Empty planet förklaras pedagogiskt varför vi blir allt färre.Minskande befolkning i världen” FiB/K nr 9-2020 https://fib.se/for-en-folkets-kultur/bokrecension/minskande-befolkning-i-varlden/

(2020) Dodson, J.; Derer, P. D.; Götmark, F. et al.  ”Klimatvinster av långsammare folkökning ignoreras nästan helt av forskare, media, och politiker. Vi uppmanar till integrering av befolkningsfrågan i klimatarbetet”  SvD 2020-09-26. https://www.svd.se/bryt-tabun-kring-folkokning-och-klimatet.

(2020) Bo Malmberg ” Färre barn räddar inte automatiskt klimatet:  fertilitet har en kraftfull effekt på den ekonomiska tillväxten. Det visar inte minst exemplet Sydkorea där utsläppen ökat kraftigt” 20200928 SvD replik https://www.svd.se/farre-barn-raddar-inte-klimatet

(2020) Anders B Johnsson ”Vi är den invasiva arten som måste begränsas” Fria Ord GP 2020-09-29. https://www.gp.se/fria-ord/vi-%C3%A4r-den-invasiva-arten-som-m%C3%A5ste-begr%C3%A4nsas-1.34764842

(2020) Derer, P. D.; Götmark, F.; Cafaro, P.; et al. SvD: ”Klimatvinster uppstår på lång sikt”. SvD slutreplik 20201008, https://www.svd.se/klimatvinster-uppstar-pa-lang-sikt 

(2020) David Beasley, WFP, och Peter Eriksson (MP): ”FN behöver miljarder för att stoppa hungerpandemin: Antalet människor i världen som lider av hunger kan stiga till 270 miljoner före årsskiftet” DN 2020-10-21 https://www.dn.se/debatt/fn-behover-miljarder-for-att-stoppa-hungerpandemin/

(2020) Thomas Gür: Miljardrullningen inom biståndspolitiken nästan resultatlös: Sedan Sidas tillkomst 1965 har Sverige lågt räknat och betalat ut cirka två tusen miljarder kronor i utvecklingsbistånd. Trots det är resultatet magert, detta då politiken byggt på en felaktig förståelse för hur välstånd skapas. GP 2020-10-21 https://www.gp.se/ledare/miljardrullningen-inom-bist%C3%A5ndspolitiken-n%C3%A4stan-resultatl%C3%B6s-1.35835544

(2020) Anna Dahlberg: Kan stora barnkullar förklara gängvåldet? Expressen 2020-12-12 https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/kan-stora-barnkullar-forklara-gangvaldet/?fbclid=IwAR1LMKW1Zi0bLfNcCaYeraQ7nmPiVpF4qB47XoUoRxjHuV5zW55j7XgOEwM

(2021) Andersson, M.; Götmark, F.; Wijkman, A. : ”Bromsa både folkökning och klimatändring” Många av dagens miljöproblem beror mer på folkökning än på klimat­förändring. Svenskt bistånd skulle kunna göra stor skillnad, SvD 2021-02-02, https://www.svd.se/bromsa-bade-folkokning-och-klimatandring .

(2021) Andersson, M.; Götmark, F.; Wijkman, A. (2021): ”Familjeplanering är en viktig nyckel” Födelsetal kan minskas kraftigt på frivillig väg utan att levnads­standarden först måste höjas till västerländsk nivå. SvD debat replik 2021-02-11, https://www.svd.se/familjeplanering-ar-en-viktig-nyckel 

(2021) René, I. M.; Ramneskär, C.: Vi har ett demografiskt problem att hantera och flerbarnstillägget behöver plockas bort. GP Fria Ord 2021-02-11, https://www.gp.se/fria-ord.

(2021) Deinum, J.; Jonsson, L.; Tauson, A.: En hållbar befolkningsnivå för en levande planet. Miljömagasinet (2021-05-21) 41, 20, 6 https://etidning.miljomagasinet.se/1877/miljomagasinet/412305/2021-05-21/20626763/en-hallbar-befolkningsniva-for-en-levande-planet 

(2021) Augustin Erba: Hur länge ska myten om överbefolkning få kosta människoliv? SvD 2021-08-02, https://www.dn.se/kultur/augustin-erba-hur-lange-ska-myten-om-overbefolkning-kosta-manniskoliv/.

(2021) Sirén, A.: Betala kvinnor som föder högst ett barn. Aftonbladet 2021-08-03, https://www.aftonbladet.se/debatt/a/JEKloR/betala-kvinnor-som-foder-hogst-ett-barn.

(2021) Lundberg, B. (2021): Utveckling på en ändlig planet: Ett dilemma i svensk biståndshistoria. Statsvetenskaplig tidskrift 123, 2, https://journals.lub.lu.se/st/article/view/23523 

(2021) Mattias Goldmann: Föda färre barn är för långsam klimatåtgärd. REPLIK. Svar till artikeln Betala kvinnor som föder högst ett barn. Debattören: Politiker måste göra omställningen attraktiv för medborgarna. Aftonbladet 2021-08-14 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/nWLGBL/foda-farre-barn-ar-for-langsam-klimatatgard

(2021) Karl Kardos: Klimatet klarar inte fler människor på jorden. Somliga lever i den villfarelsen att elbilar är räddningen och att vetenskapen kommer att lösa alla miljöproblem. GP Fria ord 2021-08-16https://www.gp.se/fria-ord/klimatet-klarar-inte-fler-m%C3%A4nniskor-p%C3%A5-jorden-1.52769714  .

(2021) Sirén, A.: Föda färre barn är trots det en nödvändig åtgärd. Slutreplik från Anders Sirén om att vända befolkningsökningen för att rädda klimatet. Aftonbladet 2021-08-16  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/47ElgE/foda-farre-barn-ar-trots-det-en-nodvandig-atgard

(2021) Valdemar Möller: Frågorna om befolkning och konsumtion hänger ihop. Landets Fria 243, 2021-08-06, https://landetsfria.nu/2021/nummer-243/fragorna-om-befolkning-och-konsumtion-hanger-ihop/ 

(2021) Valdemar Möller: Svar direkt: Basinkomst bättre än ”omvänt barnbidrag”. Landets Fria 243, 2021-08-10, https://landetsfria.nu/2021/nummer-243/fragorna-om-befolkning-och-konsumtion-hanger-ihop/ 

(2021) Urban Lundin: Minska jordens befolkning med tvåbarnsnorm. KKURIREN 2021-09-06 https://kkuriren.se/artikel/lz2w68gl

(2021) Jacob Rudenstrand: De vill att inga barn ska födas. Kvartal 2021-09-24 https://kvartal.se/artiklar/de-vill-att-inga-barn-ska-fodas/ 

(2021) Johanna Deinum, Louise Jonsson & Anna Tauson: Begränsa befolkningsnivån för planetens skull. Uppsala Nya Tidning 2021-09-29 https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/lwpn7z7r

(2021) Leif Andersson, Malte Andersson, Johanna Deinum & Frank Götmark: Afghanistans skenande folkökning är ohållbar. Expressen 2021-10-03 https://www.expressen.se/debatt/afghanistans-skenande-folkokning-ar-ohallbar/

(2021) Ninni A.: Varför fanns inte den ökande befolkningen på agendan?  Det handlar om enkel matematik: Färre människor förbrukar mindre av jordens resurser. 2021-11-24 Hallandsposten .

(2021) Lars I Boisen & Johanna Deinum: Varför blundar världens ledare för befolkningsökningen?Landets Fria  nr 279, 2021-12-10 https://landetsfria.nu/2021/nummer-279/varfor-blundar-varldens-ledare-for-befolkningsokningen/

(2021) Leif Andersson, Malte Andersson, Frank Götmark och Johanna Deinum : Flerbarnstillägget leder till sämre integration. Forskare: Mindre barnkullar behövs för ett hållbart samhälle. Aftonbladet 2021-12-15 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/BjmPM7/flerbarnstillagget-leder-till-samre-integration

(2022) Anna Dahlberg: Lyssna på Märta Stenevi – för en gångs skull. Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi efterlyser ett samtal om familjeplanering bland invandrarkvinnor i utanförskap. Expressen 2022-04-23 https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/lyssna-pa-marta-stenevi-for-en-gangs-skull/

(2022) Isobel Hadley-Kamptz: Bättre med kvinnlig egenmakt DN 2022-06-05 https://www.dn.se/ledare/isobel-hadley-kamptz-om-kvinnor-far-bestamma-sjalva-sa-blir-allting-battre/

(2022) Henrik Höjer: När du läst denna text är vi 1000 till på jorden DN 2022-07-14 https://www.svd.se/a/G3pAkq/nar-du-last-denna-text-ar-vi-1000-till-pa-jorden

(2022) Andersson, M., F. Götmark, et al.: ”Minskad befolkning krävs för att motverka pandemier.” DN 2022-07-17. https://www.dn.se/debatt/minskad-befolkning-kravs-for-att-motverka-pandemier/

(2022) Götmark, F.; Wetzler, N.; Andersson, M.; et al.: ”Använd biståndet till familjeplanering”. SvD 2022-10-23. http://dx.doi.org/https://www.svd.se/a/9zzVnd/anvand-bistandet-till-familjeplanering-skriver-debattorer.

(2022) Berg, A.; Lundberg, U.; Tydén, M.: ”Risker med ensidigt fokus på barnbegränsning”. SvD 2022-10-26, https://www.svd.se/a/GMMplq/risker-med-ensidigt-fokus-pa-barnbegransning-i-bistandspolitik-skriver-debattorer; 

(2022) Götmark, F.; Wetzler, N.; Andersson, M.; et al.  SLUTREPLIK ”Blunda inte för kärnfrågan om folkökningen” SvD 2022-11-02, https://www.svd.se/a/15MykB/blunda-inte-for-karnfragan-om-folkokningen-skriver-debattorer

(2022) Lane, H.; Löfqvist, J.; Deinum, J.: Sida bör satsa på familjeplanering. Landets Fria Tidning 2022-11-04, https://landetsfria.nu/2022/nummer-368/sida-bor-satsa-pa-familjeplanering/

(2022) Rudström, J.: Stöd Hassan om jordens resurser ska räcka. Uppsala Nya Tidning 2022-11-21.

(2022) Andersson, M.; Deinum, J.; Götmark, F.: Varför tiger public service om folkökningens destruktiva sidor? GP Fria Ord 2022-12-17, https://www.gp.se/debatt/varf%C3%B6r-tiger-public-service-om-folk%C3%B6kningens-destruktiva-sidor-1.87776605 

(2023) Lindgren, Dag: Skicka brev till föderskor i Umeå – uppmuntra till att föda färre barn. Folkbladet 2023-01-26 https://www.folkbladet.nu/2023-01-26/skicka-brev-till-foderskor-i-umea-uppmuntra-till-att-foda-farre-barn

(2023) Widén, Lars: Prioritera preventivmedel i bistånd till fattiga länder. DN insändare 2023-03-10. https://www.dn.se/insandare/prioritera-preventivmedel-i-bistand-till-fattiga-lander/

(2023) Eriksson, Börje, Lane, Håkan, Vedin, Lennart, Lindgren, Dag, Henrekson, Magnus: Flerbarnstillägg ett svek mot brottsbekämpning och kommande generationer, UNT debatt 2023-03-11 https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/jn7wk3nl/unt-2m2kr_s_22

 

Läs även om befolkning på  TOP, The Overpopulation Project: https://overpopulation-project.com/sv/ 

och på  Wikipedia om överbefolkning: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verbefolkning