Vad är överbefolkning?

Överbefolkning innebär att fler människor finns inom ett visst geografiskt område, eller på jordklotet i dess helhet, än vad tillgången på förnybara resurser medger. Det leder till överutnyttjande av naturtillgångar och negativ påverkan på ekosystem och klimat, med ökad risk för konflikter, miljöförstöring, mänskligt lidande och svält.

  • Överbefolkning kan definieras som när 1) människor tränger undan vilda arter så grundligt, antingen lokalt eller globalt, att de bidrar till att skapa en global massutrotning och när 2) människor så grundligt överutnyttjar vårt ekosystem som tillhandahåller grundläggande miljötjänster, att framtida generationer sannolikt kommer att ha svårt att leva anständiga liv. Dvs populationen inte bara överskrider miljöns bärkraft men irreversibelt utarmar den.
  • Mänsklighetens oförmåga att erkänna rollen som befolkningstillväxten har spelat för att skapa våra miljöproblem och den roll som överbefolkningen just nu bidrar med är ett enormt hinder för att kunna uppnå Paris avtalet.

Jordens befolkning har det senaste århundradet ökat så mycket att planetens förmåga att producera förnybara resurser inte längre räcker till. Denna oerhörda överkonsumtion speglas i jordens ”overshoot day”, som visar (se https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/ och https://www.wwf.se/pressmeddelande/overshoot-day-29-juli-jordens-fornybara-resurser-slut-for-i-ar-3373236/) och https://www.overshootday.org/about/ hur människan överkonsumerar planetens resurser. På bankspråk innebär det att vi börjar leva på kapitalet och inte på räntan.

Sedan 1970-talet har mänskligheten årligen förbrukad mer resurser än vad Jorden kan återskapa varje år. Nu, år 2020, motsvarar det 1,75 jordar och därmed inföll Jordens Overshoot Day 2020 föll den 22 augusti, den för 2021 den 29 juli. den för 2022 den 28 juli. Sveriges Overshoot Day 2022 inföll 3 april på grund av att vårt ekologiska fotavtryck är beräknad till 6.43 gha/person, medan den globala biokapaciten är 1,63 gha/person. (1 global hektar = 1 gha). Från och med denna Overshoot Day representerar varje ytterligare resurs vi konsumerar subtraktion från jordens naturliga kapital: jord kommer att gå förlorad, naturresurser kommer inte att renoveras, koldioxidutsläpp kommer inte att kompenseras av naturliga ekosystem.

 

Earth Overshoot Day markerar det datum då mänsklighetens efterfrågan på ekologiska resurser och tjänster under ett visst år överstiger vad jorden kan regenerera under det året. Vi upprätthåller detta underskott genom att avveckla lager av ekologiska resurser och samla upp avfall, främst koldioxid i atmosfären.

Det är lätt att inse att det är antal människor gånger den genomsnittliga förbrukning av resurser per person som ger belastningen på vår miljö. Hur mycket som förbrukas per person varierar mellan och inom länderna. Det är därför nödvändigt att minska både folkökningen och konsumtionen. I varje region bör därför befolkningen stabiliseras på ett uthållig och hållbar nivå.

Se själv hur mycket det skulle göra om alla människor på hela jorden hade en befolknings täthet som ett bestämt land https://lucytamb.shinyapps.io/Overshoot2/

Data i tabellen kommer från Global Footprint Network

( https://www.footprintnetwork.org ) och är updaterade till 2017