Samarbete med andra

Vårt svenska nätverk, Population Matters Sweden ingår nu i European Alliance for a sustainable population: https://eurasp.org/ 

Den första eurASP konferensen ägde rum 12-13 november i Bryssel https://eurasp.org/conference/.

Information (press release, presentationer) om konferensen på blog post på eurASP website: https://eurasp.org/public-conference-on-population-and-sustainability/

Nedan presentationen av den ungerska ledamoten Gyula I. Simonyi