Vad anser politikerna?

Stig-Olof Holm skrev:

Det skulle behövas startas upp en bred internationell diskussion, där två alternativ ställs emot varandra.

  1) fortsättning som nu, enligt en övergång mot sk. ekomodernism, men ingen konsumtionsminskning, utan i stället fortsatt tillväxt. Det vill säga som de flesta ledande politiker i den rika delen av världen, de flesta politiker inom EU, USA, men även det som ledande politiker i det fattiga Indien och Kina mm. tycks förorda. Här finns ju missförståndet att enbart tekniska förändringar ska behövas för att klara klimatkris, naturresurskris, överhuvudtaget den accelererande globala ekologiska krisen som nu pågår till följd av en ändlig planet. Tyvärr tycks många, även i Sverige, hellre lyssna på de politiker som ljuger om verkligheten än de som talar sanning, eftersom sanningen är så besvärlig.

Eller 2) Att utgångspunkten i stället blir planetära gränserna, samt därefter en planerad gemensam global övergång, med fokus på de planetära gränserna, där vissa tekniska möjligheter tillvaratas, men där huvudåtgärden blir snabbt minskad konsumtion, i första hand  bland världens toppkonsumenter, de ca 10 % rikaste, innefattande t.ex.  ransoneringskort för konsumtion, en barns regel vad gäller nativitet, mm.

Svårigheten med det senare alternativet 2) lär ju vara att få med de välbemedlade på den nödvändiga konsumtionsminskningen, att de slutar lyssna på lögnarna med de bekvämare argumenten. Möjligtvis kunde argumentet, att om så inte sker kommer även medelklassens efterlevande få leva sina liv i en alltmer miljöförstörd och konfliktfylld värld, ge effekt?

Våra politiker, inklusive riksdagsmän/kvinnor, är ofta okunniga i frågan om överbefolkningen, eller har dåligt underbyggda åsikter. Strax före valet 2014 fick de svara på frågor om folkökningen och klimatet i en undersökning av Global Challenges Foundations.

Här nedan följer politikers svaren om befolkningstillväxt på den Stora valenkäten 2014

Centern, svar från partiet: Det viktigaste är möjligheten för människor att leva ett drägligt liv, ha mat för dagen, ha en rimlig välståndsökning och att deras mänskliga rättigheter är tillgodosedda. Utmaningen är att se till så att människor över tid får det bättre. Något som i sin tur kan påverka befolkningstillväxten. Men vi väljer att inte lägga några politiska värderingar i hur många människor som finns vid ett visst årtal, det viktiga är hur de har det. Utifrån de befolkningsprognoser som finns måste vi och resten av världssamfundet sedan anta de utmaningar som finns för att åstadkomma de förbättrade levnadsvillkor som vi beskriver ovan.

Kommentar:
alaa.idris@socialdemokraterna.se Frågan är konstigt formulerad. Utmaningen ligger inte i att befolkningen ökar utan hur vi hanterar världens resurser så att det räcker till alla utan att utarma naturen.
alexandra.volker@ssu.se Med ökad befolkningstillväxt ökar också behoven av en grön omställning och ett hållbart samhälle.
amineh.kakabaveh@riksdagen.se Jordens befolkning ökar tack vare att fler får det bättre och fler blir äldre. Detta i grunden en positiv utveckling
amy.oberg@folkpartiet.se Jorden har inte de resurser som behövs för att föda denna mängd av människor
anders.ahlgren@centerpartiet.se Center svar
anders.andersson@kristdemokraterna.se Jag ser människor som en tillgång och en möjlighet, inte ett problem.
andreas.persson@folksam.se Det handlar om vilken livsstil och vilka konsumtionsmönster vi väljer att ha.
annika.qarlsson@centerpartiet.se Center svar
annlouise.hansson@mp.se det är fördelningen av resurser som är skev
aron.emilsson@sverigedemokraterna.se Förutsatt att konsumtion och materiell standard ska fortsätta öka är det naturligtvis problematiskt att bli fler samtidigt som jordens resurser är begränsade.
asa.gyberg-karlsson@karlskrona.se Eftersom denna ökning sker för att fler får det bättre och blir äldre.
asa.lindestam@riksdagen.se Svår fråga, men fler väljer att vara mindre familj nu än tidigare. Europa kommer att minska. Vi behöver fler människor framöver.
berit.hogman@riksdagen.se Det beror ju alldeles på hur och var vi människor väljer att leva, eller hur?
bjorn.brandewall@liberal.se Jag ska inte ha någon åsikt på antalet människor. Kinas grymma och människorättsvidriga ettbarnspolitik är ett avskräckande exempel på vart sådana tankegångar kan leda. Det vi ska försäkra oss om är att resurser används så effektivt att vi kan föda alla på vår jord.
bjorn.wiechel@gmail.com Det viktiga är fördelningen av makt och resurser.
bjorn.von.sydow@riksdagen.se En alltför komplicerad fråga mellan etik, politik, ekonomi och naturvetenskaplig forskning för att kunna besvaras här
charlie.weimers@kristdemokraterna.se Befolkningstillväxt är i grunden positiv, men i utvecklingsländer innebär den samtidigt utmaningar vad gäller matförsörjning m.m.
christer.engelhardt@riksdagen.se Vet ej
christina.karlsson.mp@zoho.com Det är redan idag för många människor, överbefolkningen är ett av våra största miljöproblem. Vi måste vända trenden.
emil.kallstrom@centerpartiet.se Center svar
emmawallrup@gmail.com Det är bra att fler får det bättre enligt prognoser och att befolkningen därför ökar. Det är samtidigt bra att utbilda fattiga kvinnor för att de ska kunna försörja sig utan att skaffa många barn.
eva-lena.jansson@riksdagen.se Att vi blir fler på jorden är positivt. Det visar att barnadödligheten minskar. Men fördelningen av resurser gör att en liten andel av befolkningen lever över jordens tillgångar vilket får negativa effekter för den övriga befolkningen.
evalena.oman@gotene.se Om vI fortsätter och leva som vi gör idag men lever vi närmare naturen och med mindre krav på prylar och semesterresor klarar vi det.
fredrik.christensson@centerpartiet.se Center svar
goran.haden@mp.se Ännu fler människor än så skulle kunna leva goda liv på jorden inom naturens ramar, men det förutsätter att vi förmår leva mycket mer hållbart och rättvist än idag.
hans.linde@riksdagen.se Att befolkningen på jorden idag ökar beror på att fler människor i Syd blir äldre och att vi lyckats minska barnadödligheten. Det är med andra ord resultatet av stora sociala framsteg som jag anser är positiva.
helena.lindahl@riksdagen.se Center svar
henrik.ripa@lerum.se Rätt hanterat kan vi klara av att försörja den mängden människor. Men det kommer krävas rejäla åtgärder.
hulterudnorra@hotmail.com Center svar
isabel.enstrom@mp.se Men det beror på hur snabbt vi kan ställa om de ökande behoven från den ökande befolkningen till hållbara levnadssätt. Det är inte befolkningen i sig som är det ev problemet utan livsstilen hos befolkningen totalt sett.
jan.ericson@riksdagen.se Att svara motsatsen vore ganska hemskt. Förstår inte hur man kan ställa en sådan fråga!
jan-olof.larsson@riksdagen.se Hur stor befolkningsökning det blir till 2100 beror på hur vi kan minska fattigdomen och utbildningsnivån i världen
jennie.nilsson@riksdagen.se Det kommer att innebära såväl möjligheter som utmaningar.
jens.holm@riksdagen.se Givet att vi kan leva inom hållbarhetens gränser kan vi bli fler människor på planeten, men då krävs stora förändringar av vår livsstil. I dagsläget är dagens snabba befolkningstillväxt en stor utmaning.
jesper.johansson@mp.se Belastningen på jordens resurser och ekosystem ökar, och det blir mindre till var och en av allt.
jessika.svensson@vansterpartiet.se Problemet är inte att befolkningstillväxt utan resursfördelning, västvärldens livsstil som vi exporter och strukturella miljöproblem. Jordens befolkning ökar tack vare att fler får det bättre och fler blir äldre. Detta är i grunden en positiv utveckling.
johan.hedin@centerpartiet.se Jag tycker att frågan är märklig. Det är naturligtvis oerhört positivt att färre spädbarn dör och att allt fler kan leva ett liv i trygghet och förverkliga sina drömmar.
johanna.jonsson@centerpartiet.se Det är som det är och ska inte regleras politiskt på något sätt.
jonas.gunnarsson@riksdagen.se Befolkningstillväxten avtar ju och det går ju att konstatera att vi går mot en stabilisering av jordens befolkningt till följd av fattigdoms- och sjukdomsbekämpning samt ökad livskvalitet.
julia.kronlid@riksdagen.se Det beror på hur vi kan hantera den och hur vi arbetar för att bekämpa extrem fattigdom.
karin.pleijel@uhb.goteborg.se Det avgörande viktiga är att hela befolkningen på jorden kan leva ett gott liv på ett klimatneutralt sätt.
karin.svensson.smith@gmail.com Det viktigaste är att vi i den rika världen ändrar livsstil, minskar klimatpåverkan och naturresursförbrukning.
kerstin.lundgren@centerpartiet.se Människor innebär alltid möjligheter.
krister.ornfjader@riksdagen.se Positiv om vi kan (och jorden klarar) hantera denna ökning annars negativ.
kristina.grapenholm@vgregion.se Omöjlig att svara på.
lars.mejern.larsson@riksdagen.se Den stora frågan är väl hur vi solidariskt hanterar denna befolkningstillväxt om vi kopplar det till Fattigdom, Klimatet, Miljö, Mat, Transporter…
lars.tysklind@riksdagen.se Hållbar livsmedelproduktion är avgörande.
lawen.redar@gmail.com Jag förstår inte vad man vill med frågan? Befolkningstillväxten är ett faktum och vi måste bereda oss nu med åtgärder för att klara av en hållbar utveckling av miljön, se till så att fattigdomen upphör och att alla får tillgång till rent vatten, tak över huvudet, mat, skola, sjukvård och ett värdigt liv.
leif.jakobsson@riksdagen.se Förutsatt att vi får en rättvisare värld.
lena.hallengren@riksdagen.se Beror förstås på var befolkningen växer och hur vi lyckats ställa om vårt leverne för att lämna ”mindre spår” efter oss.
linda.snecker@gmail.com Jordens befolkning ökar tack vare att fler får det bättre och fler blir äldre. Detta i grunden en positiv utveckling.
lindgren.b@gmail.com Den innebär absolut en utmaning, men jag tycker inte att det är en så viktig fråga att fokusera på. För det första har ökningen avstannat i stora delar av världen – den ökning vi ser idag beror mycket på tidigare höga födelsetal. Förutom det brukar befolkningsökningen användas som ett argument för att slippa ta ansvar för globala frågor här i Sverige.
lisbeth.sunden.andersson@moderat.se Så länge alla inte kan äta sig mätta inte får möjlighet att lära sig läsa eller ha tillgång till sjukvård vid behov kvar står problematiken
lunkan67@hotmail.com Den är något vi måste förhålla oss till, men att det skulle vara negativt eller positivt tycker jag inte.
magnus.larsson@blixtmail.se Center svar
mail@tomolsson.se Det finns ju många positiva fördelar med att det blir fler, det finns också många negativa. Hållbarhet för 11 miljarder människor ser nog radikalt annorlunda ut mot en hållbarhet för dagens befolkning, om man ser till vad vi äter och konsumerar.
maria.stenergard@moderat.se Jag lägger ingen värdering i hur många människor som finns på jorden; vi ska ta hand om dem som finns här.
marita.ljung@centerpartiet.se Center svar
mattias.andersson@centerpartiet.se Center svar
mikael.dahlqvist@hagfors.se Måste sätta in mig mer i frågan först
mikael.damsgaard@moderat.se Det är positivt att människor blir friskare och lever längre.
monica.haider@rfss.se fattar inte frågan
monica.lundin@folkpartiet.se I grunden är jag positiv till att vi blev fler på jordklotet men det innebär utmaningar och det skulle jag vilja lära mig mer om.
nooshi.dadgostar@ungvanster.se Jordens befolkning ökar tack vare att fler får det bättre och fler blir äldre. Detta i grunden en positiv utveckling.
ola.johansson@centerpartiet.se Center svar
par.johnson@folkpartiet.se Det blir en ökad problemställning gällande matproduktion och miljöpåverkan
per.lodenius@centerpartiet.se Center svar
pernilla.gunther@kristdemokraterna.se Svårt att se hur försörjningen ska fungera.
pontus.wessman@mp.se Bättre fördelning skulle minska befolkningsökningen
rasmus.ling@mp.se Det är roligt att vi blir fler, och det innebär både möjligheter och utmaningar.
rickard.nordin@centerpartiet.se Center svar
rikard.allvin@europarl.europa.eu Befolkningstillväxten planar ut, och mer människor är per definition inte något negativt – tvärtom. Det är sättet på vilket vi använder jordens resurser som är problemet – inte hur många vi är.
sara.karlsson@riksdagen.se Det känns som en märklig fråga att värdera på det sättet.
solveig.zander@centerpartiet.se Alla människor ska ha mat, husrum och ett drägligt liv. Livsvillkoren måste öka och då ska man jobba på det.
stefan.lissmark@hoor.se Enl prof Rosling är befolkningskurvan på väg att plana ut och gå tillbaka. Vår utmaning är inte befolkningsökningen i sig utan okunskapen och bildning. Dvs ge folk utbildning och chans till försörjning hela livet så löser vi befolkningsfrågan.
stefan.nypelius@centerpartiet.se väljer att inte lägga några politiska värderingar i hur många människor som finns vid ett visst årtal, det viktiga är hur de har det.
stefan.tornberg@centerpartiet.se Människor kan inte värderas på detta sätt.
torsten.larsson@kristdemokraterna.se Positiv på ett sätt, men ger utmaningar
vasiliki.tsouplaki@vasteras.se Att fler barn överlever och att människor får det bättre är förstås något positivt. Det kräver dock stora förändringar i levnadssätt hos många och jämlikare fördelning av jordens resurser.
veronica.palm@riksdagen.se Det är (den dåliga) fördelningen av resurser som är problemet.
zinaida.kajevic@malmo.sap.se Varken positiv eller negativ (beror på hur vi handskas med det)