Till Minne

2021-09-04 Till minne av Rolf Åke Norberg, medlem i nätverket ”population matters sweden

En av nätverkets tidigast medlemmar, zoologen Åke Norberg, har tyvärr gått bort efter en tids sjukdom, 82 år gammal. Åke var sedan länge medveten om problemen vi människor orsakar oss själva och planetens övriga medpassagerare med vår pågående enorma populationstillväxt. Han stödde därför nätverkets aktiviteter och deltog bland annat på flera debattartiklar.

Men framför allt var han forskare. In i det sista arbetade han och publicerade vetenskapliga artiklar inom flera av sina många intresseområden i samarbete med Ulla M. Lindhe Norberg: Främst ugglors ekologi och anpassningar – han klarlade till exempel funktionen hos ugglors enorma öron-asymmetri, där vänster och höger öra sitter på olika nivå i kraniet. Asymmetrin gör det möjligt att bestämma riktning i både höjd- och sidled till ljud från de nattjagande ugglornas bytesdjur. Andra områden där Åkes mångfacetterade forskning lämnat internationellt uppmärksammade rön rör t.ex. många trädarters vingformade frön, som hjälper dem att genom självrotation i långsamt sjunkande bana sväva bort från trädet. Rörelsemönster och dess anpassningar hos olika djur vid flygning, simning och näringssök var också ett av Åkes forskningsfält, ett annat var konkurrens och relationer mellan våra vanliga mesarter.

Åkes intresse för naturvetenskap var brett, han hade ofta någon intressant reflexion om fysikens senaste upptäckter, som han följde med stort intresse. Han var atletisk och mycket spänstig, men mot slutet blev hans krafter svagare. Vid vår sista fälttur i våras kunde han inte klättra upp själv och kolla innehållet i sina pärluggleholkar, utan nödgades överlåta nöjet åt mig. Tack Åke, för alla intressanta exkursioner, vandringar, joggingturer, samtal och diskussioner om vetenskap och annat som vi hunnit med, innan du nu sprider dig vidare och med tiden får ingå i de många organismer som alltid fascinerat dig.

Malte Andersson

2021-07-14 Till minne av Cecilia Boldemann, medlem i nätverket ”population matters sweden

I minnesord i DN https://www.dn.se/familj/till-minne-cecilia-boldemann/ skrivs att Cecilia har omkommit i en tragisk cykelolycka.

Nätverket minns Cecilia med sorg. Cecilia har i år varit nätverkets kontaktperson för att bygga upp ”the European Population Alliance”, ett kontakt nätt för de europeiska länderna för ”population matters”.

Lars Weden skrev: Cecilia var av vårt nätverks mest aktiva och kunniga deltagare . Jag träffade Cecilia för mer än 10 år sedan i samband med det förra nätverket. Hon utmärkte sig bl.a. för att inom KI – där både hon och Rosling verkade – stå upp mot honom och hans obekymrade bild av befolkningsutvecklingen i världen. En i sanning hedervärd person.

Magnus Henrekson skrev: Jag lärde känna Cecilia i samband med att vi skrev denna: https://www.dn.se/arkiv/debatt/med-dagens-fodelsetal-ar-vi-snart-134-000-miljarder/ Tyckte så mycket om henne. Hon är heller inte den första vännen jag förlorar genom en cykelolycka

Carl Wahren skrev: Låt mig också säga några spontana ord om Cecilia Boldemanns formidabla person. Lärde också känna genom nätverket och vi fick en givande personlig kontakt och brukade försöka ses när Cecilia besökte Stockholm i skilda ärenden. Hon kom på sin cykel till Mörby Centrum, i ur och skur. Under Covid blev det långa telefonsamtal.

Cecilia hade en holistisk syn på Skapelsen och tyckte väldigt illa om människans demonstrerade arrogans inför djur och annat liv. Jag tror jag beskriver henne korrekt om jag säger att Cecilia, liksom jag själv, ingalunda förbehåller homo sapiens ensamrätt på vare sig kognitiva eller emotionella förmågor. Där gillade vi inte Descartes!

I befolkningsfrågan brann Cecilia för u-landskvinnans svåra politiska, religiösa och kulturella handikapp som hon gjorde allt för att bekämpa. Och som du säger, Lasse, sågade hon Roslings grovt förenklade budskap med fotknölarna.

Sista gången Cecilia ringde mig en kväll hade hon just kommit hem från sin kvällspromenad med jycken. Hon berättade att hon hade för vana att efter regn vandra på små vägar där vissa utrotningshotade paddor korsade och riskerade att köras ihjäl i sökande efter partner eller föda. Hon lyfte de rödlistade vännerna till andra sidan vägen och nämnde hur många hon brukade kunna rädda. Det var inte få.

Det var karismatiska Cecilia i ett nötskal. Praktisk handling där det går. Hon är djupt saknad.

Frid över hennes minne! RIP.